в момента слушате

Title

Artist


Бизнес Добруджа

Интервю с Христо Недков – ЗС, бенефициент към МИГ

Интервю с Поля Първанова – „Зона Артпринт“ ЕООД – кандидат с проектно предложение към МИГ  

Интервю с Радослава Рогова – ЗС и мандра „Рогови“ бенефициент към МИГ  

Интервю с Иванка Драгнева – „ХИД-Инвест“ ЕООД – бенефициент към МИГ

Интервю  с Айри Ризов – „Ризови 64-65“ ООД – кандидат с проектно предложение към МИГ  

Интервю с Надежда Василева – изпълнителен директор на МИГ и Нели Янулова – експерт на МИГ    

Интервю с г-жа Соня Георгиева – кмет на Община Добричка