в момента слушате

Title

Artist


УРОК № 26: СБОРЕН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЗИ

Автор: от 15.04.2021

В днешния „Радиочас по литература за матура“ с водещ г-жа Атанаска Георгиева гости са Невена Милева от ЕГ „Гео Милев“ и Симеон Славов от ПМГ „Иван Вазов“ – гр.Добрич.

 

 

 

 1. КОЙ ОТ АВТОРИТЕ НЕ  РАЗРАБОТВА  НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА ТЕМА?

а/ Христо Ботев   б/ Пейо Яворов   в/ Христо Смирненски   в/ Иван Вазов                                          /в/

 1. КОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ВРЕМЕВО  ВЪЗРАЖДАНЕТО?

а/ „Железният светилник”   б/ „Заточеници”   в/ „ Опълченците на Шипка”    г/ „ Гераците”          /г/

 1. В КОЕ ОТ ЗАГЛАВИЯТА НЯМА  МЕТАФОРА?

а/ „ Ветрената мелница”   б/ „ Спи езерото”  в/ „ Линее нашто поколение”  г/ „Песента на колелетата”   /а/

 1. В КОЙ РЕД ВСИЧКИ ГЕРОИ СА  НА  ЙОРДАН ЙОВКОВ?

а/  Торашко,Матей Маргалака, Найден Гърбавото    б/ Мустафа,Велико кехая, кръчмарят Еньо

в/ отец Йоаким,Мичо Бейзадето,Борис Морев           г/ Сали Яшар,Куцар,Божан                                  /б/

 1. В КОЙ РЕД ВСИЧКИ ТВОРБИ СА ПОЕМИ?

а/ „До моето първо либе”,”Левски,”Ралица”    б/ „Хаджи Димитър”,”Скрити вопли”,”Повест”

в/ „Градушка”,”На прощаване”,”Септември”    г/ „ Cis moll”,”Чичовци”,” История”                             /в/

 1. КОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ НА ЯВОРОВ НЕ  Е  НА  ЛЮБОВНА  ТЕМА?

а/ „Две хубави очи”  б/”Две души”  в/ „Стон”  г/ „Сенки”                                                                       /б/

 1. В КОЕ ДЕБЕЛЯНОВО СТИХОТВОРЕНИЕ ОТСЪСТВА СПОМЕНЪТ?

а/ „Черна песен”  б/ „Спи градът”   в/ „Скрити вопли”    г/ „Пловдив”                                                  /а/

 1. КОЕ ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА АТАНАС ДАЛЧЕВ?

а/ индивидуализъм   б/ социален реализъм   в/ диаболизъм   г/ символизъм                                  /в/

 1. КОЕ ЛИТЕРАТУРНО ПОНЯТИЕ ОЗНАЧАВА КРАЙ,ФИНАЛ НА СТИХОТВОРЕНИЕ С ИЗВЕДЕНА ИДЕЯ?

а/ епилог   б/ поанта  в/  паратекст  г/ епифора                                                                                         / б/

 1. В КОЙ РЕД И ДВЕТЕ ТВОРБИ ПРОБЛЕМАТИЗИРАТ БОРБАТА ЗА  СВОБОДА И ПРАВА ?

а/ „Под игото”,”Серафим”                  б/”Железният светилник”,”През чумавото”

в/ „ Елате ни вижте!”,”Ний”                г/ „ Писмо”,”Юноша”                                                                     /г/

 1. КОЕ ТВЪРДЕНИЕ Е  ВЯРНО?

а/ Алеко Константинов,Щастливеца,превъзпитава обществото чрез положителния пример.

б/ Дебелянов и Смирненски са поети на града/урбанисти/.

в/ Никола Вапцаров е националнореволюционен поет.

г/ Димитър Димов е наречен от критиката „закъснял български възрожденец”.                                /б/

 1. КОЕ ТВЪРДЕНИЕ НЕ Е  ВЯРНО?

а/ Иван Вазов създава романа „Под игото” след Освобождението в Русия.

б/ Елисавета Багряна възпява женския индивидуализъм,свободолоюбие и жизнелюбие.

в/ „Железният светилник” завършва четирилогията за македонската освободителна борба.

г/ По своя жанров модел Дебеляновото стихотворение „Пловдив” е сонет.                                         /в/

 1. КОЙ Е АВТОРЪТ НА СТИХОВЕТЕ:”Де гордото съзнание,че грей величие в човешката неволя?”

а/ Христо Ботев   б/ Пейо Яворов  в/ Атанас Далчев   г/ Пенчо Славейков                                            /г/

 

 1. В КОЯ ОТ ТВОРБИТЕ ДУМИТЕ „дете” ,” музика”, „лъчи” ,”душа” са ключови образи?

а/ „Две хубави очи”    б/ „Прощално”   в/”До моето първо либе”   г/ „Аз искам да те помня все така”     /а/

 1. СВЪРЖЕТЕ ИМЕТО НА АВТОРА С ДОМИНИРАЩИЯ МОТИВ НА ТВОРЧЕСТВОТО МУ!

а/  Иван Вазов                б/ Пенчо Славейков             в/ Елин Пелин               г/Йордан Йовков

1.Добрата  красота        2. Прослава на родината       3. Воля и сила на духа      4 .Неволя,бунт и мечтателност

/а – 2/            /б – 3/          /в – 4/       /г – 1/

 1. СВЪРЖЕТЕ ТВОРБАТА С ЖАНРА Й!

а/ „Чичовци”           б/ „ Ни лъх не дъхва над полени”     в/ „ Борба”       г/  „Цветарка”

 1. сатира   повест      3.  елегия          4. миниатюра

/ а – 2/         /б – 4/       /в – 1/           / г – 3/

 1. КОЙ ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ  Е  ЙОРДАН  ЙОВКОВ?

 

а/ кичестият бор    б/ старческата цигулка   в/ бялата лайка    г/  ангелът в бяло облекло                 /в/

 

 

 1. КОЙ ПОЕТ ДЕГЕРОИЗИРА ОМИРОВИЯ АХИЛ И ГО ПРЕДСТАВЯ КАТО ОРЪДИЕ НА ДЪРЖАВНОТО НАСИЛИЕ?

 

а/ Пейо Яворов      б/  Христо Смирненски    в/ Гео Милев     г/ Никола Вапцаров                               /в/

 

 1. В КОЯ ОТ ТВОРБИТЕ БЕДНОСТТА НА БИТА Е ТЕМАТИЧНО ОБВЪРЗАНА С БЕДНОСТТА НА ДУХА?

 

а/ „ На оня свят”    б/ „Елате ни вижте!”    в/ „Старият музикант”    г/ „Другоселец”                         /б/

 

 1. КОЕ Е ИЗЛИШНОТО ПОНЯТИЕ ОТ ПОРЕДИЦАТА?

 

а/  епос     б/ проза     в/ белетристика    г/ лирика                                                                                 /г/

 

 

 1. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ ОГЛАВЯВА МОДЕРНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ЕТАП…………………………………………

/ индивидуализъм/

 1. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ТВОРБА ЗА ЕКСПРЕСИОНИЗМА Е………………………………………………

/ „Септември”/

 1. АВТОР НА СТИХОТВОРЕНИЕТО „ПЕСЕНТА НА ЧОВЕКА” Е…………………………………..

/ Пейо Яворов/

 1. ЗАРАДИ ГРЕХА СПРЯМО ЧЕСТТА В РОМАНА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК” УМИРА…………………………….

/ Катерина/

 1. ХУМАНИСТИЧНАТА ТЕЗА „МЪРТВИЯТ НЕ НИ Е ВРАГ” ДЕБЕЛЯНОВ ИЗРИЧА В СТ-ТО………………………………

/ „Един убит”/

 1. СЛОВОСЪЧЕТАНИЕТО ОТ ВЗАИМНО ИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ ДУМИ СЕ НАРИЧА…………………………………..

/ оксиморон/

 1. СЮЖЕТЪТ НА РОМАНА „ПОД ИГОТО” ПРОСТРАНСТВЕНО СТАРТИРА ОТ ДОМА НА………………………………..

/ чорбаджи Марко/

 1. ПАМЕТТА НА КРЪВТА Е ТЕМА НА СТИХОТВОРЕНИЕТО НА БАГРЯНА……………………………………

/  „Потомка”/

 1. ”ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Е ЕЛЕГИЧЕН ЛИРИЧЕСКИ РЕПОРТАЖ НА ПОЕТА…………………………………………..

/  Христо Смирненски/

 1. ДЕЙСТВИЕТО В РОМАНА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК” СЕ РАЗВИВА В МАКЕДОНСКИЯ ГРАД……………………….

/Преспа/

 

 1. РАЗКАЗЪТ „ШИБИЛ” Е ВКЛЮЧЕН В СБОРНИКА НА ЙОВКОВ……………………………………………

/„Старопланински легенди”/

 1. КРАСИВАТА,БЛАГА ЛЪЖА Е ОСНОВЕН МОТИВ В РАЗКАЗА НА ЕЛИН ПЕЛИН……………………………….

/  „Косачи”/

 1. В ГЪРЦИЯ УМИРА И Е ПОГРЕБАН ГЕРОЯТ НА ДИМИТЪР ДИМОВ…………………………………………..

/ Борис Морев/

 1. НИКОЛА ВАПЦАРОВ Е АВТОР НА СТИХОСБИРКАТА…………………………………….

/ „Моторни песни”/

 1. ДВАМАТА ВЛЮБЕНИ В РАЗКАЗА „ВЕТРЕНАТА МЕЛНИЦА” НА ЕЛИН ПЕЛИН СА…………………………………..

/  Лазар Дъбака и Христина/

 1. ОДАТА Е ЖАНР НА ЛИТЕРАТУРНИЯ РОД …………………………………………………

/ лирика/

 1. ”РОДНАТА СЕСТРА НА ВЯТЪРА,НА ВОДАТА И НА ВИНОТО” Е ГЕРОИНЯ НА……………………………………

/ Елисавета Багряна/

 1. ПОНЯТИЯТА „ХИПЕРБОЛА” И „ЛИТОТА” ПОМЕЖДУ СИ СА……………………………………..

/ антоними/

 1. КОНФЛИКТНИЯ ДИАЛОГ ЧОВЕК-БОГ БОТЕВ ВОДИ В СТИХОТВОРЕНИЕТО СИ………………………………..

/ „Моята молитва?/

 1. ОТЧУЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИНА ОТ РОДНАТА МУ ЗЕМЯ ВАЗОВ ПРОБЛЕМАТИЗИРА В СТ-ТО………………..

/ „Отечество любезно”/

 

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА  И ИЗПЪЛНЕТЕ  ЗАДАЧИТЕ КЪМ НЕГО!

 

КУКУВИЦА

Ходиш, гледаш, сякаш обезсвестен,

залудо пилееш дни и нощи,

божий свят ти станал, казваш, тесен.

Не видя ли, не разбра ли още?

Неведнъж ти рекох и повторих:

не помагат билки и магии,

кой каквото иска да говори –

няма нивга аз гнездо да свия,

рожби румени да ти отгледам,

в къщи край огнището да шетам.

Мен ме е родила сякаш веда

и ми е прокобила несрета. –

Дай ми мене по света да скитам,

дай ми сборове, хора, задевки –

другите да слушам без насита

и сама да пея на припевки.

Моите очи се ненаглеждат,

моите уши се ненаслушват.

Не допридам свилената прежда,

недогаснал огъня потушвам…

И така живота ще премина

ненаситена, ненаживяна.

А кога умра, сама, в чужбина,

кукувица-бродница ще стана.

 

 

 

 

 

 1. С ЦИТАТИ ПОСОЧЕТЕ ДВА ПРИМЕРА ЗА ЖЕНСКИЯ БУНТ СРЕЩУ ТРАДИЦИЯТА!

а/ не помагат билки и магии,кой каквото иска да говори”

 

б/ „няма нивга аз гнездо да свия,рожби румени да ти отгледам,

вкъщи край огнището да шетам”

 

 1. С ЦИТАТИ ИЛИ СЪС СВОИ ДУМИ ПОСОЧЕТЕ ДВА АРГУМЕНТА ЗА ЖЕНСКОТО СВОБОДОЛЮБИЕ И ЖИЗНЕЛЮБИЕ!

 

а/ „Дай ми мене по света да скитам”

б/ „Моите очи се ненаглеждат,моите уши се ненаслушват”

в/ „И така живота ще премина ненаситена,ненаживяна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тагове:

Коментари по тази публикация

КОМЕНТИРАЙ

Вашият е-мейл няма да бъде публикуван. Задължителното поле в маркирано с *