в момента слушате

Title

Artist


УРОК № 25: СБОРЕН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА Д З И

Автор: от 13.04.2021

В днешния „Радиочас по литература за матура“ с водещ г-жа Атанаска Георгиева гости са

Невена Милева от ЕГ „Гео Милев“ и Симеон Славов от ПМГ „Иван Вазов“ – гр.Добрич

 

 

1. В  КОЙ  РЕД  ВСИЧКИ  ТВОРБИ  СА  ЛИРИЧЕСКИ?

а/ „Майце си”,”Повест”,”Задушница”        б/ „Другоселец”,”Тютюн”,”Гераците”

в/ „Две души”,”Черна песен”,”Камък”       г/ „Кочо”,”Бай Ганьо”,”Ралица”                                        / в/

2. В  КОЙ РЕД ВСИЧКИ  ТВОРБИ  СА  ЕЛЕГИИ?

а/ „Към брата си”,”Заточеници”,”Скрити вопли”    б/ „Линее нашто поколение”,”Спи езерото”,”Градушка”

в/ „ Българският език”,”Стон”,”Йохан”                       г/ „Болница”,”Стихии”,”История”                     / а/

3. В КОЙ  РЕД  ВСИЧКИ  ТВОРБИ  СА  НА  ДИМЧО  ДЕБЕЛЯНОВ?

а/ „Черна песен”,”Песен за човека”,”Миг”   б/ „Един убит”,”Пловдив”,”Тиха победа”

в/ „Сенки”,” Дяволско”,”Сиротна песен”       г/ „Спи градът”,”Две хубави очи”,” Светъл спомен”   / б/

4. В КОЕ БОТЕВО СТИХОТВОРЕНИЕ  НЕ  Е  ДИСКУТИРАНА ВРЪЗКАТА „ЧОВЕК-БОГ”?

а/ „ Елегия”   б/ „Борба”  в/ „На прощаване”  г/ „Моята молитва”                                                       /в/

5. КОЙ РАЗКАЗ НА ЕЛИН ПЕЛИН ПОСТАВЯ ПРОБЛЕМА ЗА ИСТИНАТА И ИЗМИСЛИЦАТА В ЖИВОТА?

а/ „ На оня свят”  б/ ”Занемелите  камбани”   в/ „Косачи”    г/ Ветрената мелница”                       /в/

6. КОЕ ТВЪРДЕНИЕ ЗА ЙОРДАН ЙОВКОВ Е  ВЯРНО?

а/ Художествен топос/място/ на „Старопланински легенди” е Добруджа.

б/ Рада,Пауна и Елка са  Йовкови  героини.

в/ Идеята за безсмъртието в разказа „Песента на колелетата” е защитена с борческия героизъм.

г/ Идейна основа на Йовковото творчество е хуманизмът.                                                                  /г/

7. КОЕ ТВЪРДЕНИЕ ЗА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ НЕ  Е  ВЯРНО?

а/ Основоположник е на индивидуализма  като първи етап на литературния ни модернизъм.

б/ Издига в култ духовно силната,волева и целеустремена личност.

в/ В сборника „Сън за щастие” включва приблизително сто сонета.

г/ Охудожествява тезата на Ницше :”Това,което не ни убива,ни прави по-силни”.                         /в/

8. КОЯ СТИХИЯ НЕ Е  СПОМЕНАТА В ЕДНОИМЕННОТО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА?

а/ огънят  б/  вятърът  в/  водата   г/ виното                                                                                        /а/

9. КОЙ ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ НЕ  Е  НА  ЕЛИН  ПЕЛИН?

а/ бялата  кукувица   б/  кичестият  бор   в/  иглата със синя топчица  г/  бялата лайка                    /г/

10. ОТ КОЯ ТВОРБА НА ИВАН  ВАЗОВ  Е ЦИТАТЪТ „ КОНЕЦ!НА ЖИТИЕ НОВО АЗ ТУРИХ ВЕНЕЦ!”

а/ „Паисий”  б/ „Левски”  в/” При рилския манастир”  г/ „ Елате ни вижте!”                                      /а/

11. КОЙ ГЕРОЙ Е ОТ  СВЕТА  НА  „НИКОТИАНА” В РОМАНА „ТЮТЮН” НА ДИМИТЪР  ДИМОВ?

а/ Пиер Спиридонов  в/ Макс Ешкенази  в/  Павел Морев   г/ Лила                                                      / а

12.КОЙ ГЕРОЙ НЕ Е  НА  ДИМИТЪР  ТАЛЕВ?

а/ Стоян Глаушев   б/  Рафе Клинче  в/ Аврам Немтур   г/ отец Сисой                                                 /г/

 

13. КОЙ АВТОР ПРЕДПОЧИТА  ЖАНРА  НА  ФЕЙЛЕТОНА? а/ Алеко Константинов  б/ Елин Пелин  в/  Йордан Йовков   г/ Иван Вазов                                          /а/

14. КОЯ Е ИЗЛИШНАТА ТВОРБА?

а/ „ Песента на човека”  б/” Маска”  в/ „ Да бъде ден!”  г/ „ Ще бъдеш в бяло”                                /в/

15. КОЯ ОЦЕНКА ЗА ЧОВЕКА СПОДЕЛЯ НИКОЛА ВАПЦАРОВ?

а/ Най-силно у човека звучи гласът на звяра.  б/ Човекът копнее за смъртта нирвана.

в/ Човекът притежава способността за нравствено пречистване.  г/ Човекът е само жертва на злия живот.

/в/

16. КОЙ ГЕРОЙ    Е  НА ЕЛИН  ПЕЛИН?

а/ отец Никодим  б/ поп Андрей  в/  поп Ставри  г/ дякон Викентий                                                  /а/

17. СВЪРЖЕТЕ ТВОРБАТА С НЕЙНИЯ АВТОР!

а/  „Чичовци”   б/  „Мечтатели”   в/ „ Албена”   г/ „ Тютюн”

  1. Й.Йовков 2/ Елин Пелин     3/  Иван Вазов    4/  Димитър Димов

/а-3/       /б-2/      / в-1/      /г-4/

 

18.СВЪРЖЕТЕ  ГЕРОЯ С ТВОРБАТА,В КОЯТО Е ДЕЙСТВАЩО ЛИЦЕ!

а/  Иван Кралича      б/  Иваница Граматиков   в/ Мустафа   г/  Катерина

1.”Бай Ганьо”      2/ „ Железният светилник”    3/ „ Под игото”       4/ „Шибил”

/а- 3/      /б-1/    /в-4/      /г-2/

  1. КОЕ ХУДОЖЕСТВЕНО СРЕДСТВО ОЗНАЧАВА СЛОВОРЕДЕН ОБРАТ?

а/ метафора    б/  метонимия   в/  оксиморон   г/  инверсия                                                                 /г/

  1. В КОЙ РЕД ИМА ИЗЛИШНА ДУМА?

а/ анафора,алитерация,синекдоха,епитет    б/ ода,поема,сонет,сюжет

в/ разказ,повест,роман,пътепис                       г/ епос,лирика,драма,лиро-епос                               /б/

 

 

21. Основоположник на авангардния експресионизъм в литературата ни е ………………………….

/Гео Милев/

22. Композицията на Яворовото ст.”Две хубави очи” е………………………………………

/огледална/

23. Битово-хумористично изследване на българската народопсихология е повестта………………………

/ „Чичовци”/

24. Цитатът „Вечно зло ги носи към ниви глухо опустели” е от стихотворението…………………………………..

/”Градушка”/

 

25. Бедността на богатството е тема на  романа……………………………….

/”Тютюн”/

26. Жанровият модел на ст.”Самотен гроб в самотен кът” е …………………………………………

/миниатюра/

27. Дебеляновото предсмъртно,последно стихотворение е …………………………………………

/”Сиротна песен”/

 

28. Самотният интелектуалец е основен лирически герой на поета……………………………………..

/Атанас Далчев/

29. Женското безсмъртие е идея на Багряниното стихотворение………………………………

/”Вечната”/

30. Благословията „Лудите,лудите – те да са живи” е изречена от героя…………………………………………..

/чорбаджи Марко/

31. Повторението в началото на поредни стихове или строфи се нарича……………………………………………

/ анафора/

32. Одата „Опълченците на Шипка” е включена в цикъла ………………………………………………

/”Епопея на забравените”/

33. Стихотворението „Хаджи Димитър” на Ботев носи жанровите белези на …………………………………..

/ ода и балада/

34. Единственият индивидуализиран герой в поемата „Септември” на Гео Милев е…………………………………….

/ поп Андрей/

35. Султана от романа „Железният светилник” определя като нередовен човек…………………………………

/Рафе Клинче/

36. Бездушният,каменен град е художествен образ в социалнокритичната поезия на…………………………………..

/Христо Смирненски/

37. Опозициите свое-чуждо,българско-европейско,изостанало – прогресивно присъстват в творбата………………

/”Бай Ганьо”/

38. Тиха и Величко са герои на писателя…………………………………………

/Йордан Йовков/

  1. Тютюневият концерн кукловод в романа „Тютюн” се нарича……………………………………..

/ Никотиана/

40. В израза „предател верен” са налице художествените средства……………………………………..

/ инверсия,оксиморон,епитет/

 

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА И ИЗПЪЛНЕТЕ ЗАДАЧИТЕ КЪМ НЕГО!

ЧЕРНА ПЕСЕН

Аз умирам и светло се раждам –

разнолика, нестройна душа,

през деня неуморно изграждам,

през нощта без пощада руша.

 

Призова ли дни светло-смирени,

гръмват бури над тъмно море,

а подиря ли буря – край мене

всеки вопъл и ропот замре.

 

За зора огнеструйна копнея,

а слепи ме с очите си тя,

в пролетта като в есен аз крея,

в есента като в пролет цъфтя.

 

На безстрастното време в неспира

гасне мълком живот неживян,

и плачът ми за пристан умира

низ велика пустиня развян.

 

  1. ПОСОЧЕТЕ ДВА ПРИМЕРА ЗА ДУМИ В ОПОЗИЦИЯ!

умирам – раждам се ; изграждам  – руша

буря – покой  ;  пролет –  есен ;  цъфтя – вехна

  1. СЪС СВОИ ДУМИ ПОСОЧЕТЕ ДВЕ ПРИЧИНИ ЗА ЧОВЕШКОТО НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ!

Очакването и сбъдването на живота се разминават.

Мечтата и действителността никога не съвпадат.

Животът преминава,без да е живян.

Човекът страда заради излъганите си надежди.

 

 

 

 

 

 

тагове:

Коментари по тази публикация

КОМЕНТИРАЙ

Вашият е-мейл няма да бъде публикуван. Задължителното поле в маркирано с *